Herroepen van de koopovereenkomst

Volgens de Europese Richtlijn kan een consument binnen 14 dagen na aankoop de koopovereenkomst herroepen. Als u hiervan gebruik wilt maken, gebruikt u dit formulier om deze heroeping te doen.

Lees meer over dit onderwerp: Herroepingsrecht.


Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de aankoop van onderstaand artikel herroep.

Is uw e-mailadres goed ingevuld?

Zonder een correct e-mailadres kunnen wij u geen kopie sturen en reageren.