Vaak gestelde vragen èn antwoorden AM8033

Voor welke subwoofers is de Anti-Mode geschikt?

De Anti-Mode kan gebruikt worden met iedere subwoofer, zowel actieve als passieve subwoofers. Passieve subwoofers hebben wel een eigen versterker nodig. De subwoofers worden aangestuurd door een (gecorrigeerd) lijnsignaal afkomstig van de Anti-Mode.

Welke tijdvertraging geeft Anti-Mode en hoe compenseer je dat?

De Anti-Mode heeft een beetje tijd nodig voor de DSP en wel 2,7 msec. Die vertraging is niet merkbaar bij lage frequenties. Ter vergelijking, de tijdvertraging waarmee de weerkaatste geluiden aankomen op de luisterplaats kunnen oplopen tot wel 500 msec of meer. Juist die worden door de Anti-Mode geëlimineerd.

Hoe kalibreer ik de Anti-Mode èn mijn AV-versterker met zijn eigen programma?

Kalibreer eerst de subwoofer met de Anti-Mode om de hinderlijke harde lage tonen te elimineren en een mooie vlakke frequentiekarakteristiek te verkrijgen. Voer dan het kalibratieprogramma op de AV-versterker uit, zodat die:

  1. de juiste fase (tijdvertraging) kan meten,
  2. het juiste signaalniveau en
  3. de crossoverfrequentie voor een goede integratie met de overige luidsprekers.

Wat doe ik met de afstandinstelling van de subwoofer in de AV-versterker?

De instelling van luidsprekerafstanden in de AV-versterker worden òf automatisch bepaald door het eigen meetprogramma van de av-versterker, òf kunnen handmatig ingesteld worden. Indien automatisch, dan wordt ook de kleine tijdvertraging (2,7 msec) van de Anti-Mode automatisch gecompenseerd. Indien u handmatig de afstand moet instellen, kies dan voor de subwoofer 90 cm extra om de tijdvertraging van 2,7 msec te compenseren. Dus als de werkelijke afstand bijvoorbeeld 3,4 m is, stel dan 4,3 m in bij gebruikmaking van de Anti-Mode.

Gaan de gemeten correctiegegevens in de Anti-Mode verloren na stroomuitval?

Nee, de meetwaarden worden vast opgeslagen in het geheugen (EEPROM), ook de voorkeurinstellingen zoals LIFT. De waarden worden alleen overschreven bij nieuwe metingen of bij verandering van voorkeurkeuzen.

De subwoofer maakt een bromgeluid nadat ik de Anti-Mode heb aangesloten

Dit wordt veroorzaakt door z.g. aardlussen. De oorzaken kunnen soms moeilijk te vinden zijn, maar op internet is veel informatie te vinden. Een engelstalig (technisch) artikel vindt u hier.

Hoe sluit ik de Anti-Mode aan op een sub met gebalanceerde XLR-aansluiting?

Hiertoe kunt u een speciale kabel kopen. Als u zelf een kabel wilt maken is dit het schema voor een correcte aansluiting:

Anti-Mode   Subwoofer
RCA OUT-0 <-> XLR pin 2
RCA OUT-180 <-> XLR pin 3
RCA massa <-> XLR pin 1

Hoe sluit ik een stereoversterker aan (stereo pre-out)?

Om de beide pre-out uitgangen van een stereoversterker op de Anti-Mode (C- en Cinemaversie) aan te sluiten, gebruikt u een aparte aansluitkabel. U kunt hem ook zelf maken door Li en Re te koppelen met behulp van twee weerstanden. Kijk even naar dit schema. Maar u kunt ook bij ons een kant-en-klaar kabel bestellen. Voor de Anti-Mode S-versie heeft u deze speciale kabel niet nodig.

Hoe zijn de correctiekarakteristieken van LIFT 25 en LIFT 35?

Meer informatie over de correctie van LIFT 25 en 35 staat hier beschreven.

Van welk soort filters maakt Anti-Mode gebruik?

De DSP-processor in Anti-Mode 8033 is in staat een groot aantal aangepaste filters te maken op basis van de geluidsmeting. Alle filters (behalve de LIFT-filters) worden automatisch gemaakt en toegepast al naar gelang de omstandigheden. Er zijn in totaal 24 'maatfilters' op basis van de geluidsmeting en 2 filters die door de gebruiker worden gekozen in drie verschillende configuraties. Daarenboven is er nog een digitale subsonisch filter (uitschakelbaar) en 1 analoge ruisfilter (noise shaping) in de DAC om de signaal-ruisverhouding te verbeteren. In detail ziet het er zo uit:

15 eigen ontwerp digitale anti-mode oscillators
6 eigen ontwerp digitale anti-mode oscillators voor meerpuntsmeting, dan wel fine-tunen van de eenpuntsmeting.
3 eigen ontwerp digitale IIR-bandfilters met versterking
2 digitale laagdoorlaat IIR-filters met versterking voor 15-25Hz, 25-35Hz of uit. Door de gebruiker te kiezen.
1 subsonisch digitaal IIR-filter (alleen actief bij LIFT 25 en 35)
1 analoog 'noise shaping' Bessel-filter (altijd aan)

Anti-Mode lijkt niet te werken, wat kan het probleem zijn?

Controleer of de microfoon goed is aangesloten op MIC aansluiting. Gebruik alléén de bijgeleverde microfoon.

Controleer of de microfoon goed werkt. Verplaats de microfoon tot dicht bij de subwoofer. Als de microfoon goed werkt zal het meetgeluid (sweep) zachter klinken en de LED (ADC-niveauwaarschuwing) zal gaan knipperen.

Controleer of de volumeknop van de subwoofer in de '12-uur' stand staat. Zet het volume eventueel hoger. Verander het volume alleen vóór de kalibratie, nooit tijdens.

Als u het resultaat van de Anti-Mode controleert m.b.v de BYPASS knop, luister dan op de plaats waar de kalibratie plaatsvond, niet op een andere plaats.

Als het echt niet wil lukken en u denkt dat de Anti-Mode niet goed is, neem dan contact op met de dealer of met ons.

Welk frequentiegebied wordt door Anti-Mode gecorrigeerd?

Anti-Mode corrigeert voor het frequentiegebied van 16-144 Hz (C-versie), 16-160 Hz (Cinemaversie), 16-240 Hz (S-versie), maar laat alle frequenties door tussen 5-160 Hz (C- en Cinemaversie), 5-240 Hz (S-versie).

Kan ik Anti-Mode voor meerdere subwoofers gebruiken?

Anti-Mode kan gebruikt worden voor twee of zelfs meer subwoofers, zolang ze maar hetzelfde signaal gebruiken. Als u twee separate signalen gebruikt (AVR pre-out1 en pre-out2) heeft u ook twee Anti-Modes nodig.

Hoe sluit ik het beste twee subwoofers aan op de Anti-Mode?

Er zijn twee manieren om twee subwoofers aan te sluiten op één Anti-Mode (C-versie en S-versie):

  1. Sluit de eerste subwoofer aan op de OUT 0 aansluiting en de tweede subwoofer op de OUT 180 aansluiting van de Anti-Mode. Op de tweede subwoofer stelt u de fase in op 180. Deze methode verdient de voorkeur.
  2. Gebruik een Y-kabel om de OUT 0 aansluiting van de Anti-Mode te verbinden met twee subwoofers.
Voor een handig overzicht kijkt u hier.
 
Bij een Anti-Mode Cinema gebruikt u een Y-kabel op de LINE OUT aansluiting.

Welke aansluiting op de subwoofer gebruik ik, lfe of line-in?

In een surroundopstelling gebruikt u de lfe-aansluiting als het signaal komt van de sub pre-out van de AVR. In het algemeen loopt de lfe-aansluiting niet via de crossover van de sub, de sturing (filtering) van het bassignaal vindt plaats in de AVR.
Bij een stereoversterker zonder basmanagement gebruikt u de line-in van de subwoofer. U kunt dan via de crossover van de subwoofer het basgeluid regelen.

Mijn vraag staat niet in deze lijst. Wat nu?

Lees allereerst nog eens rustig uw gebruiksaanwijzing door. Controleer of alle aansluitingen correct zijn. Tot slot kunt u altijd uw vraag e-mailen aan ons. Maak hiervoor gebruik van de contactpagina.

Wij hebben een eigen forum. Kijk ook hier voor vragen en antwoorden.

End FAQ