AM2.0 Dual Core: Vragen èn antwoorden

De Anti-Mode 2.0 Dual Core is een uitgebreide toolbox en wij ontvangen vele vragen. Daarom hebben we een FAQ gemaakt om u zoveel mogelijk te informeren over dit apparaat.

Wat is eigenlijk de Anti-Mode 2.0 Dual Core?

De Anti-Mode 2.0 Dual Core is een automatisch ruimte-akoestiek correctiesysteem voor een stereo-installatie.
De AM wordt aangesloten tussen de voor- en eindversterker of versterkte luid- sprekers (z.g. actieve luidsprekers). Dankzij de automatische correctie en een TFT-kleurenscherm dat de meting en correctie weergeeft, is het een uiterst gebruikersvriendelijk systeem, zoals we dat van DSPeaker gewend zijn.
Naast de analoge in- en uitgangen heeft het ook een USB DAC, Toslink digitale in- en uitgang, volumeregeling, EQ-functies en alles is via de afstandsbediening te bedienen.

Waarin verschilt AM2.0 van de AM8033?

De Anti-Mode 8033 (C en S) zijn speciaal voor subwoofers en hebben een correctiegebied van 16-144 Hz met een doorgangsbereik van 5-160 Hz (C-versie) en 5-250 Hz (S-versie). Er is maar één kanaal, alhoewel de S-versie twee ingangskanalen kan combineren. Hiermee kan een 2.1 systeem gemaakt worden voor systemen zonder crossover of LFE-uitgang.
Anti-Mode 2.0 Dual Core ondersteunt twee full-range kanalen die ieder apart gecorrigeerd kunnen worden: twee luidsprekers, twee subwoofers of als actieve crossover (hoogfilter en laagfilter). Zowel de twee ingangen als de twee uitgangen hebben RCA èn XLR-aansluiting.
AM 2.0 heeft twee DAC's en ADC's per kanaal en de volumeregeling is een digitaal gestuurde differentiële analoge volumeregelaar. Deze verbetert het dynamische bereik van het systeem met een nagenoeg constante waarde van SNR en THD voor de gehele frequentieband van de uitgangen.
Er is ook nog een eigen interface om twee of meer AM2.0 aan te sluiten om een multikanaalsysteem te maken. De firmware hiervoor komt in de toekomst beschikbaar.
Het kleuren TFT-scherm geeft het correctieresultaat weer, de acties van de afstand- bediening, zoals volume en andere opties zoals verschillende instellingsprofielen, lift, tilt, preset curves en eigen filters.
Verder kunt u de AM2.0 gebruiken als USB DAC en de optische Toslink in- en uitgang dient als aanvullende digitale interface.
Alle belangrijke functies uit de AM 8033 zijn overgenomen. U heeft géén computer nodig om de Dual Core in te stellen of te gebruiken en de kalibratie is volledig automatisch. Eenvoud en gemak!

Refereert "Dual Core" aan één DSP per kanaal?

Ja, ieder kanaal heeft zijn eigen DSP, maar ook nog twee ADC's en DAC's per kanaal.

Waarom optische toslink i.p.v. coax s/pdif?

Alhoewel coax s/pdif beter kan klinken dan optische toslink zijn er twee belangrijke redenen om dat niet te doen in de AM2.0 Dual Core.
Jitter: De DAC in de AM2.0 gebruikt niet het kloksignaal uit het ingangsignaal, maar gebruikt een eigen klok. Hiermee wordt eventuele jitter van het ingangsignaal in het verdere proces verwijderd.
Aardlussen: Het grote voordeel van een optische verbinding is het uitsluiten van aardlussen tussen de diverse componenten. Daarmee wordt 'brom' voorkomen.

Wat zijn de samplingfrequenties van de s/pdif, analoog en USB-aansluitingen?

S/PDIF: deze aansluiting ondersteunt de standaard PCM-waarden, 32/44.1/48/96kHz tot 24 bit en stelt zich in op het ingangsignaal. In een latere firmwareversie zal ook 192 kHz worden ondersteund.
Analoog: 48kHz
USB: Technisch kan de USB vele signalen aan, van 32kHz/32bit tot 192kHz/16bit. De standaardwaarde zal 44.1kHz/48kHz en 24bit zijn. Andere in gebruik zijnde waardes zijn mogelijk.
De audioprocessing gebeurt met 32 of 40 bit, hierbij is 48kHz/24bit een optimale keuze.

Welke USB-versie wordt voor de USB DAC gebruikt?

De hardwareversie is USB-1.3 (full-speed) en kan diverse audioconfiguraties verwerken. De standaard is 44.1/48kHz en 24bit.

Werkt de Anti-Mode 2.0 Dual Core alleen met digitale systemen? Mijn audio-installatie heeft buizen en geen subwoofer.

De AM2.0 heeft zowel digitale als analoge aansluitingen en kan dus op ieder systeem worden aangesloten.

Kan de AM2.0 ook direct aangesloten worden tussen bron en versterker?

Ja, dat is zeker mogelijk. Er wordt zo een hoog signaal naar de versterker gestuurd, omdat bronnen meestal een hoger signaal uitsturen (bijv. 2,5 mV) dan een voorversterker (ca 1,2 mV). Als de versterker geen volumeregeling heeft, kunt u met de AM2.0 het volume regelen (analoge volumeregeling) via de afstandsbediening.

Kan ik de Dual Core ook als voorversterker gebruiken?

Ja, u kunt kiezen tussen de digitale aansluiting en de analoge aansluiting en het volume regelen met de afstandsbediening. De AM2.0 kan direct aan de eindversterker of actieve luidsprekers aangesloten worden.
U heeft ook de keuze tussen de digitale en de analoge uitgang.
De diverse configuraties worden opgeslagen en kunnen weer eenvoudig gekozen worden met de afstandsbediening.

Kun je corrigeren tot 400 Hz en daarboven bypassen?

Ja dat kan. De automatische correctiebandbreedte kan tot 500 Hz gekozen worden. Daarboven vindt géén automatische correctie plaats.

Welk frequentiegebied wordt door Anti-Mode gecorrigeerd?

Anti-Mode corrigeert automatisch (met een instelbare bovengrens) tot 500 Hz. Handmatige correcties kunnen gemaakt worden in het hele gebied van 5-20k Hz.

Kun je een 1.1 systeem met lage/hoge bandfilter crossover op 90 Hz automatisch inregelen op beide (lage/hoge) kanalen met gebruikersinstelbare waarden?

Ja, dat kan. Ieder kanaal is apart instelbaar en regelbaar. Dus een kanaal met lagebandfilter en het andere kanaal met hogebandfilter (actieve crossover).

Hoe kan het meetresultaat aangepast worden door de gebruiker?

Na de automatische kalibratie kan je kiezen of je het wilt gebruiken of niet. De responscurve kan aangepast worden met de 'lift' en 'tilt' opties, preset doel/eigen curve, en zelf gemaakte filters.

Hoeveel filters per kanaal kun je gebruiken?

Er zijn 32 filtergeheugens. Elk lage frequentie filter gebruikt één geheugenplaats, en een full-range filter gebruikt zes plaatsen. Ieder filter heeft een vrij te kiezen middenfrequentie, bandbreedte en versterking.
Daarenboven zijn er nog de lift/tilt filters en preset doel/eigen curve. Kortom, zeer veel instelmogelijkheden.

Kan de Dual Core twee subwoofers apart corrigeren?

Ja, ook dat kan. U verkrijgt het beste resultaat met de mono LFE-aansluiting. In deze situatie stemt de AM2.0 eerst de tijdvertraging van de beide subs (of subgroepen) af, dan worden de subs gekalibreerd voor de ruimte als één systeem. Op deze manier worden de 'buiken' en 'knopen' van de ene sub gecorrigeerd door de andere sub. Dat is niet mogelijk als je de subs ieder apart kalibreert.
Een andere manier is de stereo LFE-aansluiting (dus een sub voor links en een sub voor rechts). Ook dan worden de tijdverschillen gematched, maar de correctie is apart voor ieder subwoofer (of subwoofer groep). Dit is ook de situatie bij de normale stereotoepassing met een lagebandinstelling per kanaal.

Heeft de Anti-Mode 2.0 Dual Core ook een tijdvertraging van ca 3 ms?

De Dual Core heeft ook een tijdvertraging die afhankelijk is van het soort ingang- en uitgangsignaal (analoog, digitaal, USB). De vertraging van de twee uitgangen wordt gematched en indien gewenst kan, via de 'delay controls' van de AM2.0, de vertraging nog verder ingesteld worden.

Heeft de Anti-Mode 2.0 Dual Core ook een meetmicrofoon?

Ja, er is een microfoon bijgesloten met dezelfde mooie specificaties als die van de AM8033.

Komt er ook een multikanaalsversie in de toekomst?

In de toekomst zal het mogelijk zijn om meerdere units te koppelen via de eigen interface-aansluiting voor bijvoorbeeld een 2.2 situatie en andere configuraties. Het komt beschikbaar bij latere firmwareversies.

Hoe kan de Dual Core worden geupdate?

De Dual Core wordt geupdate via de USB-aansluiting.

Mijn vraag staat niet in de lijst. Wat nu?

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. U kunt altijd uw vraag e-mailen aan ons. Wij plaatsen het antwoord dan tevens in deze FAQ. Maak hiervoor gebruik van de contactpagina.

Nieuw per 16 oktber 2012: Wij hebben een eigen forum. Kijk ook hier voor vragen en antwoorden.

End FAQ