Situatie 3: Luisteraar in het midden nabij de muur

Figuur3

In het derde voorbeeld wordt de meting uitgevoerd op het midden van de achterwand van de kamer, een veel voorkomende situatie. We zien sterke pieken en uiteenlopende nagalmtijden. In deze situatie is niet één, maar zijn er twee metingen uitgevoerd. Metingen nabij een wand zijn moeilijk, omdat de geringste verplaatsing een ander resultaat geeft. Daarom wordt in deze situatie geadviseerd om een tweede (aanvullende) meting te doen. De Anti-Mode 8033 kan twee metingen doen. (Hiervoor adviseren wij de methode 'verschoven meetpunt' zoals omschreven in de gebruiksaanwijzing). In dit voorbeeld is de tweede meting uitgevoerd op een punt 20 cm naar de zijwand, 10 cm richting vloer en 10 cm naar de achterwand.

X-as: frequenties van 20-140 Hz
Y-as: volumeniveau van het geluid (dB)
Z-as: tijd van 0-500 msec

 

(Klik op de grafieken voor een grotere afbeelding)  
Figuur3A-lg   Figuur3B-lg
Beginsituatie

Over het hele basgebied zijn veel pieken en lange nagalmtijden. Er is zelfs een gat  in de frequentieband ('knoop in de staande golf').
  Met Anti-Mode gecorrigeerd

We zien weer een sterk verbeterde respons. Gelijke geluidssterkte en zelfs het 'gat' is weer gesloten. Alhoewel de responstijd nog niet geheel gelijk is, zal het geluid als een zeer grote verbetering worden ervaren.