Situatie 2: Luisteraar in het midden van de kamer

Figuur1

In het tweede voorbeeld wordt de meting uitgevoerd in het midden van de kamer waar lage frequenties vaak worden uitgevlakt als gevolg van de vele reflecties op die luisterplaats. Het gevolg is een meer verdeelde karakteristiek, waarin de meeste energie naar het midden van de grafiek is verschoven. In de praktijk hoort u dat door een laag, dof, weinig gearticuleerd geluid.

De grafieken geven het meetresultaat weer van de beginsituatie (links) en van de gecorrigeerde situatie (rechts). U ziet in de grafiek:

X-as: frequenties van 20-140 Hz
Y-as: volumeniveau van het geluid (dB)
Z-as: tijd van 0-500 msec

 

(Klik op de grafieken voor een grotere afbeelding)  
Figuur2A-lg   Figuur2B-lg
Beginsituatie

U ziet in deze beginsituatie dat de energie is verschoven naar het midden rond 63 Hz. Bij het luisteren naar muziek zal deze frequentie overheersen, zowel in sterkte als in tijdsduur en derhalve veel van het overige basgeluid maskeren.
  Met Anti-Mode gecorrigeerd

We zien nu een veel gelijkmatiger beeld. De sterkte van de frequenties is nu gelijk evenals de nagalmtijd, die bovendien flink is gecorrigeerd. Dit alles vertaalt zich in een mooie, gearticuleerde bas ('strakke bas').