Situatie 1: Luisteraar in de tegenoverliggende hoek van de kamer

Figuur1

In dit eerste voorbeeld wordt de meting uitgevoerd in de tegenoverliggende hoek van de kamer t.o.v. de subwoofer. De grafieken geven het meetresultaat weer van de beginsituatie (links) en van de gecorrigeerde situatie (rechts).
U ziet in de grafiek:

X-as: frequenties van 20-108 Hz
Y-as: volumeniveau van het geluid (dB)
Z-as: tijd van 0-300 msec

 

(Klik op de grafieken voor een grotere afbeelding)  
Situatie 1A   Figuur1B
Beginsituatie

U ziet in de beginsituatie een wisselende weergave met een sterke piek bij 53 Hz die langzaam afneemt in de tijd. Ook bij 36 Hz ziet u een zeer langzaam afnemende piek. Deze langzaam afnemende pieken zijn het gevolg van 'staande golven' in de ruimte, die nog eens versterkt worden doordat de subwoofer en de luisteraar in een hoek van de kamer zijn.
  Met Anti-Mode gecorrigeerd

We zien een veel gelijkmatiger beeld. De sterke piek bij 53 Hz is aanzienlijk getem-perd, de langzaam dalende piek van 36 Hz is terug gebracht tot 200 msec. U ziet een duidelijk regelmatiger weergave en dat is ook goed te horen.