Overzicht aansluitmogelijkheden AM8033

De Anti-Mode 8033 kunt u op veel manieren aansluiten in uw audiosysteem. Zowel bij een stereo-installatie als ook een surroundsysteem, en één, twee of zelfs vier subwoofers aansturen. Hieronder volgen de meest voorkomende aansluitmogelijkheden toegelicht.

Eén subwoofer corrigeren

Homecinemasysteem (AVR): standaardaansluiting

AM8033CS_standaard

Dit is de meest voorkomende aansluiting bij een homecinemasysteem (AVR). De Anti-Mode komt tussen de AVR en via de  OUT 0 aansluiting naar de subwoofer (extra RCA-kabel).
Als u een stereosysteem heeft met een sub pre-out, dan gebruikt u ook deze aansluitingsmethode.

Stereo-installatie mèt pre-out voor links en rechts

AM8033CS_stereo-aansluiting

U heeft een stereo-installatie en wilt een subwoofer gebruiken (2.1 setup). Uw installatie heeft een pre-out voor links en rechts. Gebruik 2 RCA-kabels om deze aan te sluiten aan de line-in van de Anti-Mode 8033S. Bij een Anti-Mode 8033C heeft u een speciale verloopkabel nodig. U kunt hem ook zelf maken m.b.v. dit schema.

Stereo-installatie zonder pre-out voor links en rechts

AM8033CS_stereo-aansluiting

U heeft een stereo-installatie en wilt een subwoofer gebruiker (2.1 setup). Uw installatie heeft géén pre-out voor links en rechts. In dat geval gebruikt u een speciale verloopkabel (speaker level to line level) die de luidsprekeruitgang(en) met de Anti-Mode verbindt.

Stereo-installatie èn AVR op één subwoofer aansluiten

AM8033CS_stereo-aansluiting

Steeds meer mensen hebben zowel een stereo-installatie als ook een AVR, maar slechts één subwoofer. Met de Anti-Mode 8033S kunt u beide aansluiten op dezelfde subwoofer door gebruik te maken van de twee lijningangen op de Anti-Mode. Voor de stereo-installatie maakt u dan gebruik van de speciale kabel, voor de AVR gebruikt u een RCA-kabel.

Anti-Mode aansluiten op een sub met gebalanceerde XLR-aansluiting

XLR-aansluiting

Indien u een subwoofer heeft met een XLR-aansluiting heeft u een aangepaste aansluitkabel nodig. Deze kunt u kopen, of zelf maken. Dit is het schema voor een correcte aansluiting:

 Anti-Mode  Subwoofer
 RCA OUT-0  <->  XLR pin 2
 RCA OUT-180  <->  XLR pin 3
 RCA massa  <->  XLR pin 1

END FAQ

Twee of meer subwoofers corrigeren

Twee subwoofers aansluiten, 1ste methode

2 subs met Y-kabel

U heeft één Anti-Mode en wilt twee subwoofers aansluiten. U gebruikt hiervoor een z.g. Y-kabel met RCA-pluggen. Beide subwoofers krijgen hetzelfde subsignaal aangeboden.

Twee subwoofers aansluiten, 2de methode

2 subs met 2 kabels

U heeft één Anti-Mode en wilt twee subwoofers aansluiten. Sluit de eerste subwoofer aan op de  OUT 0 aansluiting en de tweede subwoofer op de  OUT 180 aansluiting van de Anti-Mode. Op de tweede subwoofer stelt u de fase in op 180. Deze methode verdient de voorkeur boven de eerste methode.

Twee subwoofers aansluiten in stereo

2 subs in stereo

U wilt twee subwoofers aansluiten voor stereoweergave. In dat geval heeft u twee Anti-Modes nodig. Sluit de eerste subwoofer aan op de  OUT 0 aansluiting en de tweede subwoofer op de  OUT 180 aansluiting van de Anti-Mode. Op de tweede subwoofer stelt u de fase in op 180. Deze methode verdient de voorkeur boven de eerste methode.

Vier subwoofers aansluiten

4 subwoofers aansluiten

Eén Anti-Mode kan vier subwoofers aansturen. Uiteraard gebruikt iedere subwoofer hetzelfde lfe-signaal. De subwoofers dienen ook vandezelfde kwaliteit te zijn voor een juiste afstelling, immers ze worden alle 4 tegelijk ingemeten.
Zoals uit het schema blijkt, gebruikt u beide uitgangen van de Anti-Mode en twee Y-kabels. Van de twee subs die aan de  OUT 180 aansluiting van de Anti-Mode zijn verbonden, stelt u de fase in op 180 graden.

Het is mij nog steeds niet duidelijk. Wat nu?

Vergelijk de diverse mogelijkheden met uw situatie. Is dit niet duidelijk, dan kunt u altijd uw vraag e-mailen aan ons. Maak hiervoor gebruik van de contactpagina.

Of kijk eens op ons forum.

End FAQ